Кафедра фізико-технологічних проблем нанорозмірних систем

Кафедра фізико-технологічних проблем нанорозмірних систем
є  базовою кафедрою Київського академічного університету при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Кафедра готує бакалаврів,  магістрів та докторів філософії за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали для роботи у таких сучасних напрямах як:
•   Надпровідність та інші електронні властивості металів:
–    пошук механізмів високотемпературної надпровідності;
–    фундаментальні та прикладні дослідження вихорової матерії;
–    створення нових надпровідних матеріалів;
–    синхротронні дослідження електронної структури, ARPES;
–    надпровідна електроніка та спінтроніка, топологічні ізолятори.
Cпівробітництво з IFW Dresden та BESSY Berlin (Німеччина), Swiss Light Source та PSI (Швейцарія), Stockholm University (Швеція), Лабораторія сильних магнітних полів та низьких температур у Вроцлаві (Польща)...
•   Обчислювальна фізика:
–    квантово-механічні розрахунки електронної структури металів та моделювання їх фізичних властивостей;
–    розвиток ab initio методів обчислювальної фізики, створення та удосконалення комплексів комп'ютерних програм для вивчення фізико-хімічних властивостей комплексних багатоатомних систем.
Cпівробітництво з Max-Planck Institute for Solid State Physics, Stuttgart, Germany; Max-Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany; Ames National Laboratoty, Ames, USA; Byalistok University, Byalistok, Poland.
•   Aтомна інженерія поверхні та наноструктур;
–    атомно-силова, тунельна мікроскопія та спектроскопія поверхні;
–    фізика моно- та багатошарових металевих систем;
–    апатитні наноматеріали: синтез, властивості, застосування  (замінники кістки, сорбенти, біоматеріали);
–    нанопровода на основі рослинних вірусів та наночастинок металів.
•   Фізики міцності, пластичності і руйнування:
–    дослідження атомних механізмів деформації і руйнування нанокристалів, зокрема двовимірних (графен) і одновимірних (карбін) кристалів та структур на їх основі;
–    термомеханічна стабільність та довговічність елементів нанопристроїв
Cпівробітництво з Brno University of Technology, Institute of Physics of Materials ASCR, Central European Institute of Technology (Брно, Чеська республіка), The University of Vienna (Австрія).
–    дослідження фазових і структурних перетворень в суттєво нерівноважних умовах і створення на цій основі конструкційних матеріалів для потреб аерокосмічної галузі, зокрема титанових сплавів, що працюють в екстремальних умовах;
Cпівробітництво з UCLA та Advanced Materials Inc. (США).
–    дослідження магнітної пам’яті форми в системі Ni-Mn-Ga для створення нових функціональних матеріалів;
Співробітництво з Інститутом Лауе-Ланжевена (ILL, Гренобль, Франція).
–    дослідження взаємодії водню із конструкційними матеріалами для використання в водневих технологіях (водневостійкі матеріали, накопичувачі водню, тощо)
Співробітництво з Університетом м. Бордо (Франція).
•   Теорія твердого тіла:
–    теорії недосконалих металічних кристалів і методів їх дослідження, кінематична та динамічна теорії розсіяння різного типу хвиль, зокрема теорії фотонів, у кристалах з дефектами, теорії фазових перетворень;
–    розвиток теоретичних та експериментальних основ нових методів діагностики кристалічних і некристалічних (медико-біологічних) об’єктів на основі ефектів багаторазового розсіювання, зокрема, на пучках синхротронного випромінення та нейтронів.
–    з’ясування самоорганізованих механізмів атомового, електронного та магнітного впорядкувань низьковимірних структур з реґульованими функціональними властивостями.

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України

тел.: +38 044 4241031, 4229564,

факс: +38 044 4243025

бул. Вернадського 36, Київ 03142, Україна

Долучайтесь до друзів на facebook.com/kaftek та vk.com/kaftex

Олександр Кордюк (фізика)
+38 094 0104594 (моб. та вайбер), +38 044 4241031

Віталій Шадура (теоретична фізика, інформатика)
+38 068 3535040 (моб. та вайбер)

Нана Войтенко (біофізика)
+38 044 2562049, +38 050 3532434 (моб. та вайбер)

Олександра Антонюк (математика)
+38 097 9654090