Кафедра біофізики і молекулярної фізіології

Кафедра біофізики і молекулярної фізіології є базовою кафедрою Київського академічного університету при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії з сучасних напрямків фундаментальної біофізики, молекулярної фізіології та нейрофізіології. Головними напрямками досліджень є:
1.    біофізичні властивості іонних каналів клітинних мембран;
2.    гетерогенна експресія іонних каналів;
3.    механізми регуляції внутрішньоклітинної концентрації Ca2+  та кальцієва сигналізація в різних типах клітин;
4.    молекулярні механізми синаптичної передачі;
5.    дослідження властивостей стовбурових клітин;
6.    дослідження поліморфізмів генів;
7.    молекулярні та клітинні механізми болю та нейродегенеративних захворювань;
В дослідженнях застосовуються наступні експериментальні методи: оптичні (цифрова, фазово-контрастна та конфокальна мікроскопія), електрофізіологічні (фіксація потенціалів та струмів за допомогою мікроелектродів та у варіанті петч-клемп, іонофорез), генетичні (трансфекція, інфекція, сайт-специфічний мутагенез, аналіз ДНК із застосуванням ПЛР), імуногістохімічні (з використанням флуоресцентної конфокальної мікроскопії) та математичні (математичне моделювання та програмування, математична статистика). В експериментах використовуються свіжоізольовані клітини (нейрони, ендокринні клітини, клітини гладеньких м’язів, кардіоміоцити) або культури клітин, а також зрізи мозку та інтактний спинний мозок.
Кафедра має співробітництво з University College of London (London, UK), University of Iowa (Iowa City, USA), École Polytechnique CNRS (Paris, France), Johns Hopkins University (Baltimore, USA), University of Liverpool (Liverpool, UK), Institute for Molecular and Cell Biology (Porto, Portugal), University of Lille (Lille, France).

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України

тел.: +38 044 4241031, 4229564,

факс: +38 044 4243025

бул. Вернадського 36, Київ 03142, Україна

Долучайтесь до друзів на facebook.com/kaftek та vk.com/kaftex

Олександр Кордюк (фізика)
+38 094 0104594 (моб. та вайбер), +38 044 4241031

Віталій Шадура (теоретична фізика, інформатика)
+38 068 3535040 (моб. та вайбер)

Нана Войтенко (біофізика)
+38 044 2562049, +38 050 3532434 (моб. та вайбер)

Олександра Антонюк (математика)
+38 097 9654090