Сергiй Смирнов

1986 (ФПФЭ, ІК)
НТУУ "КПІ", кафедра інформаційної безпеки
http://is.ipt.kpi.ua/smirnov